"Är Bordurien en diktatur eller en demokrati?"

  •  

Thérèse JuthbergThérèse Juthberg

Therese Juthberg är SO-lärare på Sofia skola på Södermalm, år 7-9. Hon och medförfattaren Åsa Colliander deltog i ett ämnesdidaktiskt nätverk som utbildningsförvaltningen ordnat. Ifrån sina erfarenheter från nätverket inspirerades de att göra en lesson study kring pressfrihet och demokrati.

De designade en lektion med syfte att öka elevernas förståelse för demokrati. Lektionen/rollspelet analyserades och reviderades. Totalt genomfördes lektionen tre gånger på tre olika skolor.

Journalister med olika förutsättningar

– Eleverna delades in i grupper och fick ikläda sig rollen som journalister och hade som uppgift att välja vilka nyheter som skulle vara med på framsidan av landet Borduriens tidning. Det eleverna inte visste om var att de fått olika förutsättningar. Halva klassen var journalister i en demokrati den andra halvan i en diktatur.

När eleverna löste uppgiften var de tvungna att leva sig in i rollen som journalist och hur friheten i journalistens arbete påverkades av graden av demokrati i landet. Lektionen avslutades med att eleverna fick reda på de olika förutsättningarna samt en diskussion.

Vad kom du fram till?

– Eleverna tyckte att det var roligt att göra ett rollspel. De kunde då lättare leva sig in i sin roll. Eleverna som var journalister i en diktatur hade lättare att förstå innebörden av begreppet pressfrihet och pressfrihetens betydelse för en demokrati. Sannolikt kan detta bero på att det kan vara lättare för elever att förstå pressfrihetens begränsningar i en diktatur än i en demokrati, säger Therese.

– Det hade varit bra om vi gjort ett individuellt eftertest i slutet av lektionen för att verkligen se vad eleverna lärt sig på individnivå, samt filmat alla lektioner. Nu filmades bara två vilket gjorde det svårt för oss att analysera den sista lektionen.

Vem tycker du ska läsa den?

– Den kan läsas av SO-lärare eller svensk-lärare som arbetar med media eller demokrati. Lesson studien kan ge inspiration till den egna undervisningen. Lektionen går att designa på olika sätt. Eleverna kan få olika förutsättningar då de ska välja tidningsnotiser till exempel kan de välja notiser från ett demokrati/diktaturperspektiv eller kvällstidning/morgontidning-perspektiv. Tidningsnotiserna kan vinklas beroende på syftet med lektionen.

Vilket ämne skulle du själv vilja läsa en utvecklingsartikel om?

– Något annat SO-ämne.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 14 mars 2013