Hur skriver man en vetenskaplig artikel?

  •  

Jakob Gyllenpalm bjuder på kommunikativa knep i sin artikel.Jakob Gyllenpalm bjuder på kommunikativa knep i sin artikel.

Jakob Gyllenpalm är universitetslektor och arbetar på institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet. I sin forskning har han bland annat tittat på hur lärare pratar om, och undervisar kring, experiment och laborationer.

Utvecklingsartikeln handlar om vetenskapligt skrivande och skrevs ursprungligen för att användas i en lärarutbildningskurs. Efter en förfrågan från utbildningsförvaltningens FoU-enhet, har Jakob reviderat texten för att kunna användas inom ramen för lärardrivna FoU-projekt.

Varför skrev du den ursprungliga texten?

– För att jag tyckte att det fanns ett behov av en sådan text i kursen självständigt arbete som studenterna går i slutet av sin lärarutbildning. Det finns beskrivningar av vetenskaplig text men inte så mycket om varför en vetenskaplig forskningsartikel ser ut som den gör. En självrefererande text kändes som ett roligt och effektivt format för att visa detta på, och fungerar även som en ”karta” för att kunna läsa den typen av texter mer effektivt. I originalversionen skrevs den även i samma uppsatsmall som studenterna använder för sitt självständiga arbete.

Vad handlar artikeln om?

– Den handlar om formen för en vetenskaplig artikel inom utbildningsvetenskap och varför den ser ut som den gör. I texten finns det även lite tips kring hur man kan arbeta fram en röd tråd i en sådan text - kommunikativa knep i vetenskapligt skrivande kan man säga. Både högt och lågt.

Vem tycker du ska läsa den?

– Alla som är intresserade av att skriva i en vetenskaplig genre, håller på att lära sig det, eller på något sätt undervisar om det. Jag tror även den kan vara givande om man är intresserad av vetenskapsteori och rollen av publikationer i forskning.

Vad skulle du själv vilja läsa en utvecklingsartikel om?

– Om hur man undervisar om att skriva akademiskt i skolan, till exempel laborationsrapporter. Hur dessa används i undervisningen och hur man undervisar eleverna om hur och varför man skriver sådana. Hur skolformatet förhåller sig till de vetenskapliga förebilderna. Här ser jag en stor utvecklingspotential.

Per Anderhag
per.anderhag@stockholm.se

Senast uppdaterad 31 mars 2016