Hur använder man ett digitalt responssystem?

  •  

Katarina Lycken Rüter visar i denna film hur hon använder webbtjänsten Socrative dels för att skapa dialog och låta alla elever komma till tals men också för att snabbt se vad de förstått.

https://www.youtube.com/watch?v=GNetH0BvvRs

Daniel Barker på Norra real använder ett digitalt responssystem för att få direkt återkoppling från sina elever. Dels använder han det för att kolla vilken nivå deras nuvarande kunskaper ligger på. Då ser han direkt om han kan gå vidare eller måste fördjupa sig. Dels använder han det för att skapa diskussion och visa hur eleverna påverkas av varandra och honom själv.

Se filmen för att se hur det går till rent konkret.

http://www.youtube.com/watch?v=UPeAT06afds

Senast uppdaterad 29 januari 2013