No hands up

  •  

https://www.youtube.com/watch?v=Kgx31jRmAzw

No hands up är en metod för formativ bedömning där läraren låter slumpen avgöra vilken elev som ska svara på en fråga. Vi har besökt Anna Lindqvist klassrum på Södermalmsskolan för att se hur hon använder No hands up.

Metoden populariserades av Dylan Wiliam i boken Att följa lärande och jag frågar Anna varför hon tror att metoden har blivit så populär.
– Han erbjuder metoder som är lätta att ta till sig och förstå. Det är inte så komplicerat utan det är rakt på och han ger konkreta tips på hur man ska göra för att utveckla sin undervisning.

Anna berättar att de på skolan har delat erfarenheter och diskuterat under höstlovet hur man kan arbeta formativt. De diskussionerna har lett till att olika arbetslag köpt in redskap för att arbeta formativt, men att varje lärare får arbeta med de metoder denne är bekväm med.

Några vinster i elevresultaten har Anna inte märkt efter att hon fört in No hands up, men hon tycker att eleverna har fått ett mer demokratiskt förhållningssätt i klassrummet där alla elever får komma tilltals och eleverna lyssnar mer på varandra och resonerar tillsammans.

Komma igång

Jag ber Anna berätta hur man ska komma igång med No hands upp och hon säger att steg ett är att fundera på hur man ska fördela ordet på ett bra sätt. Man kan köpa in glasspinnar som man skriver elevernas namn på och ha i en kopp eller så kan man skriva namnen på papperslappar och laminera och sen sätta dem på en nyckelring.
– Sen måste man förklara syftet med metoden med eleverna och berätta hur man tänkt och vad det ska leda till.

Anna påpekar att det är väldigt viktigt att eleverna vet varför man ska göra på ett visst sätt.
– I början måste man vara väldigt konsekvent och påminna de elever som räcker upp handen och gärna vill svara att nu har vi no hands up, jag fördelar ordet och jag drar namnet. Ge inte upp ifall det är knöligt första gången för så småningom sätter det sig.

Gestaltad klassrumspraktik

Detta är den första i en serie av filmer med gestaltad klassrumspraktik där vi på plats på skolor filmar lärare som använder olika omtalade metoder för att göra korta ”så gör du-filmer”. I denna film-serie kommer du få verktyg att omsätta metoderna i praktiken i din undervisning.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se 

Senast uppdaterad 14 maj 2017