CPU ny modell för VFU

  •  

"Det här skulle kunna vara min framtida arbetsplats", säger lärarstudenten Jonna Dahlberg om Mariaskolan.Till vänster VFU-ansvariga Jasmina Nzeribe och eleven Ragna van Bruggen i 9c. Foto: Ulrica Zwenger

Ett centrum för professionsutveckling (CPU) ska bli hjärtat i den verksamhetsförlagda lärarutbildningen (VFU). Denna nya modell ska ge Stockholm en konkurrensfördel i kampen om de bästa lärarna.

Stockholms stad arbetar sedan tio år med övningsskolor som bas för en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med hög kvalitet. Nu vässas denna del av lärarutbildningen genom samarbete med Södertörns högskola som har utarbetat en försöksverksamhet för att skapa en tydligare och mer likvärdig VFU.

I fokus står ett CPU på Kungsholmens västra gymnasium. Här möts deltagande övningsskolors handledare och deras lärarstudenter samt kursansvariga från högskolan för seminarier och genomgångar.

Bygger på kommunikation och samarbete

Maria Berndtson är CPU-ansvarig och den som får allt att fungera på Kungsholmens västra gymnasium.

– Det är otroligt mycket logistik och många datum som ska pusslas ihop. Hela idén med CPU bygger på kommunikation och samarbete och det är det jag skapar förutsättningarna för, säger Maria Berndtson.

En av övningsskolorna är Mariaskolan (F–9) på Södermalm, där bild- och svenskläraren Jasmina Nzeribe är VFU-ansvarig.

– När jag kom hit var VFU trögt och handledaransvaret var otydligt. VFU ansågs arbetsbelastande och handledarna hann inte med, säger hon.

Utbildningen är mallad 

Erbjudandet att ingå i CPU var som en skänk från ovan, tycker rektor Maria Källmark Molitor.

– VFU har blivit mer disciplinerad. Det finns en matris och det är inte längre godtyckligt och upp till lärarna att utforma VFU efter eget huvud. Vi i skolledningen deltar i mottagandet och vi skapar möjligheter för möten som schemaläggs i vårt kalendarium, säger hon.

På Mariaskolan blev plötsligt många lärare intresserade. Inte minst var det möjligheten till handledarutbildning som lockade. Den här terminen har 15 lärare anmält sig.

Lärarstudenterna från Södertörns högskola möttes i höstas av en noggrant planerad praktikperiod.

Handledarna fick träffa kursledarna

– Vi handledare fick träffa studenterna på ett introduktionsmöte på CPU tillsammans med VFU-ansvarig där, och även kursansvarig från Södertörn var med. Då tittade vi på kursmål och planering. Dessutom formade vi bedömningsnivåerna tillsammans med kursläraren, berättar Jasmina Nzeribe.

I slutet av VFU-perioden träffades de deltagande skolornas handledare på nytt på CPU, denna gång för ett bedömningsmöte.

– Då diskuterade vi varenda student i ett gemensamt forum. Det var en trygghet att kunna stämma av med kursledaren och ta del av andra skolors erfarenheter, säger Jasmina Nzeribe.

Generös attityd från skolan

Lärarstudenten Jonna Dahlberg har gjort sin första VFU på Mariaskolan.

– Den här modellen är jättebra! Skolan var väl förberedd och jag fick en fantastisk återkoppling av min handledare, säger Jonna Dahlberg.

Också atmosfären och den generösa attityden från skolans personal var värdefull.

– Mina åsikter var viktiga och jag fick känna mig som en i gänget. Jag tänkte att ”det skulle kunna vara min framtida arbetsplats”, säger Jonna Dahlberg.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad ser utvecklingen mot ett gemensamt centrum för alla övningsskolor som en stor fördel. Enhetschef Annakarin Östlund beskriver CPU som en möjlighet för staden att attrahera duktiga lärare med likvärdig utbildning.

– Vi har stort behov av att rekrytera lärare de närmaste åren. Då är det viktigt att VFU blir kvalitativt likvärdig.

Övningsskolorna var föregångare

Annakarin Östlund lyfter också fram föregångaren där ett antal övningsskolor varit knutna till Stockholms universitet. Det samarbetet fortsätter, spår hon, och just nu utvärderar universitetet projektet som avslutades 2017.

– Det var en positiv erfarenhet, men försöken var i liten skala, med få övningsskolor. Med CPU blir modellen öppen för fler skolor.

Annakarin Östlund menar att från ett arbetsgivarperspektiv är det bra att kunna erbjuda blivande lärare en bra och kvalitetssäkrad VFU, som i förlängningen kan innebära att nyexaminerade lärare väljer Stockholms stads skolor.

– Vi måste hitta olika sätt att rekrytera samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för handledare, säger Annakarin Östlund.

Marianne Hühne von Seth

Senast uppdaterad 13 september 2018