Ett varmt välkomnande av nya kollegor

  •  

Carmen Galian Barrueco är biokemiforskaren som valde att undervisa.Carmen Galian Barrueco är biokemiforskaren som valde att undervisa.

Carmen Galian Barrueco är biokemiforskaren som ställdes inför valet att fördjupa sig i sin forskning eller undervisa, och valde undervisning. Snart ska hon söka sitt första lärarjobb och tror att en mentor skulle hjälpa henne in i yrket. 

Carmen har gått den kompletterande lärarutbildningen på Uppsala universitet på tre terminer. Efter jullovet är det dags att söka jobb som nyexaminerad lärare, hon har ännu inte bestämt sig var hon vill arbeta.

– Stockholm stad är definitivt intressant eftersom det är en stor, trygg och erfaren arbetsgivare som satsar mycket på utbildning och skolor. Men det är skolan och kollegorna som är avgörande. Det ska vara en skola där man trivs och kan utvecklas.

Det tar tid att bli en bra lärare

Carmen tror att den första utmaningen som lärare blir att lära känna skolan och att sätta sig in i undervisningsmaterialet. När det sitter kan jag gå över till att starta upp projekt och testa nya metoder, reflekterar hon.

– Man måste vara tolerant mot sig själv, man vill ju vara bäst från början (skratt), men det är så många aspekter som ska falla på plats för att undervisningen ska funka. Rent praktiskt kan det innebära att man inte arbetar heltid i början. Man är inte världens bästa lärare från dag ett. Det måste få ta tid.

Maria Sturen som arbetar med lärarstudenters VFU håller med.

– Det är viktigt att förstå att det tar tid att komma in i läraryrket och att man inte kan springa på alla bollar i början.

Mentorskapet är givande för alla

Stockholm anställer ungefär ett 40-tal nyexaminerade lärare varje läsår och dessa har rätt att kräva en mentor på sin skola. Det är rektorn som ska berätta om mentorskapet i samband med att  en handlingsplan för den nyanställde skrivs. Av dessa 40 anmäler sig ungefär tio till mentorsnätverket som utbildningsförvaltningen ordnar. Nätverket har regelbundna träffar för mentorer och nyexaminerade. På mötena kan deltagarna ventilera funderingar och samtala om frågor kring undervisningen. Karin Johansson som arbetar tillsammans med Maria berättar att ungefär hälften av de som kommer på nätverksträffarna har fått en mentor av skolan.

– Det är svårt att prioritera bland nya uppgifter, men frågorna blir inte lika stora om man får andras perspektiv på dem. Man är inte ensam med sina funderingar.

Karin och Maria berättar att alla nyexaminerade är välkomna på nätverksträffarna, med eller utan mentor. De hjälper även de som vill att hitta en mentor.

Carmen vill gärna ha en mentor på sin första arbetsplats.

– Att få en introduktion till skolan och de villkor och regler som gäller tror jag underlättar ingången i yrket.

Carmen tycker det är viktigt att prata med kollegor på skolan om utmaningar och didaktiska frågor från undervisningen.

– Jag tror starkt på det kollegiala lärandet. 

Hon berättar att hon har ett nätverk bland medstudenter som håller kontakten via Facebook. Hon tror att sociala medier kan hjälpa till att underlätta för nyexaminerade lärare.

– På Facebook finns det exempelvis grupper för biologilärare där det startas många intressanta diskussioner. Men digitala forum kan aldrig ersätta möten öga mot öga med andra lärare.

”Alla nyanställda borde få en mentor”

Två lärare poserar tillsammans i Stockholm stad t-shirts på skolforum 2015.

Johan Erlandsson (till höger) var Måns Broströms mentor på första jobbet på ESS gymnasiet. Måns tyckte det underlättade att komma in i yrket att ha hjälp av en mentor. 

– Vi pratade om det man inte hinner med att behandla på en kafferast. Det gav väldigt mycket att få reflektera kring yrkesestiska frågor och hur man ska förhålla sig till kollegor med andra uppgifter på skolan.

Läs om Måns upplevelse av introduktionsperioden. 

Johan Erlandsson tycker att erfarna lärare kan lära sig mycket av nyexaminerade och ingår i mentorsnätverket. 

– Jag utvecklades som lärare genom mentorskapet och samtalen med Måns. Jag såg hur mycket som hade förändrats på utbildningen sen jag tog examen på 80-talet.

Måns och Johan träffades var tredje vecka och utgick från en kort dagordning för sina samtal. De arbetade inte tillsammans till vardags och det gav extra mycket att dela erfarenheter från olika arbetslag och undervisningsgrupper.

– Det var en lyx att få en mentor som var behörig i samma ämnen. Vi kunde dela planering och upplägg, säger Måns.

– Vi uppmanar alla rektorer att låta alla nyanställda få en mentor, för det ger otroligt mycket till båda, avslutar Johan.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 10 november 2015