För dig som är lärarstudent

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Lärarstudenter på Björkhagens skola

Som lärarstudent i Stockholm stad har du tillgång till olika lärandemiljöer både i och utanför skolan vilket utvecklar dina yrkeskunskaper. Du kan genomföra din VFU i förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar i områden med skiftande socioekonomiska och kulturella strukturer.

Du får en placering hos en VFU-handledare med relevant behörighet för den inriktning du läser. Tillsammans med VFU-handledaren planerar och genomför du din VFU utifrån kursens syfte och mål och utifrån verksamheten. Ni reflekterar över och utvärderar gjorda erfarenheter så att du utvecklas i din roll som lärare.

Förväntningar på lärarstudenter

För att förskolan/skolan ska ha möjlighet att planera din VFU, är det viktigt att du i god tid bokar planeringsmöte och informerar VFU-ansvarig och VFU-handledare om studieval, tid för VFU samt syfte och mål för den aktuella kursen.

För att planeringen ska fungera och för att du ska få chans att lära dig så mycket som möjligt ska du delta aktivt i verksamhetens dagliga arbete och planering, följa dess normer och värdegrund och ta del av lärarens samtliga arbetsuppgifter.

Sekretess och registerutdrag

Ditt blivande yrke kräver att du är införstådd i vad sekretess och etiskt förhållningssätt innebär, dessa normer ska du följa redan under VFU-tiden.Innan du påbörjar din VFU ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till förskolans/skolans VFU-ansvarig. Nytt registerutdrag ska lämnas varje år.

Dokumentera, reflektera, diskutera

Under hela din VFU-tid ska du dokumentera och reflektera över arbetet. Du ska även diskutera erfarenheterna från VFU tillsammans med VFU-handledaren och återkoppla resultat på undersökningar och examensarbete till verksamheten.

Byte av VFU-plats

Om du vill byta VFU-placering ska du i första hand kontakta VFU-ansvarig på förskole-/skolenheten. Om du inte kan erbjudas relevant placering eller om du vill byta enhet kontaktar du den VFU-samordnare som ansvarar för din kommun. Tänk på att byte bara kan ske terminsvis.

Byte av kommun

Om du önskar byta kommun ska du kontakta VFU-sekretariatet på ditt lärosäte som tar beslut om byten. Byte av kommun kan endast ske terminsvis och måste ansökas om i god tid innan terminsstart.

Studieuppehåll eller avslutande av studier

Om du gör studieuppehåll, avbryter dina studier eller tar examen är det viktigt att du meddelar din VFU-handledare och VFU-ansvarig på enheten.

Senast uppdaterad 19 september 2018