Övergripande information och kontakt

  •  

På utbildningsförvaltningen arbetar VFU-samordnare för att erbjuda lärarstudenter VFU av hög kvalitet i stadens kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. De har det övergripande ansvaret för samordningen av VFU och för att avtal och strategiska beslut förankras och verkställs.

På varje förskole-/skolenhet som tar emot lärarstudenter finns en VFU-ansvarig som ansvarar för att studenten erbjuds relevant VFU och för att verksamheten är insatt i uppdraget med VFU. Den VFU-ansvariga är en viktig länk mellan student, VFU-handledare och VFU-samordnare.

Eftersom förskolorna organisatoriskt tillhör stadsdelsnämnderna finns det en kontaktperson för VFU i varje stadsdelsförvaltning.

Fyra VFU-områden

Stockholms stad är indelad i fyra VFU-områden. Inom VFU-området finns kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Som lärarstudent får du VFU-placering på en skolenhet där du har din tillhörighet så länge du inte begär att få bli omplacerad eller skolan inte kan erbjuda dig en relevant VFU.

Kontaktinformation till VFU-samordnare

VFU-område Bromma, Spånga-Tensta,  Södermalm
Karin Johansson, karin.m.johansson@stockholm.se
08-508 33 036

VFU-område Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Rinkeby-Kista
Berit Lund, berit.lund@stockholm.se
08-508 33 035

VFU-område Hägersten Liljeholmen, Kungsholmen, Skärholmen, Älvsjö
Karin Hamberg, karin.hamberg@stockholm.se
08-508 33 033

VFU-område Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Östermalm
Johan Erlandsson, johan.erlandsson@​stockholm.se
08-508 33 034

Senast uppdaterad 30 augusti 2013